...

CARINJENJE

Carinjenje

Europacific vam nudi celovite rešitve na področju posredovanja carinske dokumentacije. Za vas pripravimo dokumentacijo za potrebe uvoznega in izvoznega carinjenja ali potrebe tranzita blaga. Svoje poslovne partnerje ažurno obveščamo o novostih s področja carinske in davčne zakonodaje.

Nudimo vam strokovno pomoč pri:

 • carinskem posredovanju pri izvajanju carinskih postopkov (uvoz, izvoz, tranzit);
 • carinskem svetovanju;
 • carinskih pregledih;
 • veterinarskih, sanitarno – tržnih pregledih
 • posrednem in neposrednem zastopanju pri carinskih postopkih (postopek 40, postopek 42);

Uvozno carinjenje – Carinski postopek 40

Uvozno carinjenje blaga po postopku 40 pomeni sprostitev blaga v prost promet za domačo uporabo ob plačilu carinskih dajatev, DDV-ja in drugih dajatev (antidumpingške dajatve, kmetijske dajatve, trošarine, DMV).

V kolikor se pošiljka uvozno carini na ozemlju države, v katero je namenjena, se ob sprostitvi v prost promet morajo plačati vse dajatve, da bi uvoznik lahko prosto razpolagal z blagom.

V primeru, da imajo pošiljke preferencialno poreklo, se lahko ocarinijo po znižani stopnji – stopnji prosto. To pomeni, da ni potrebno plačati carinskih dajatev, ampak se ob uvozu poravna samo DDV. Preferencialno poreklo se lahko dokazuje na različne načine:

 • z obrazcem EUR.1,
 • z izjavo izvoznika na fakturi ali
 • z izjavo pooblaščenega izvoznika na fakturi.

Prednosti carinskega postopka 40

 • po končanem postopku carinjena uvoznik prosto razpolaga z blagom;
 • možnost carinjenja na podlagi poenostavitev (HU);
 • možnost koriščenja uvozne garancije našega podjetja.

Slabosti carinskega postopka 40

 • zagotovitev razpoložljivih likvidnih sredstev za financiranje carinskih dajatev in DDV-ja.

OBVEZNOSTI UDELEŽENCEV

Uvoznik

 • veljavni EORI in davčna številka;
 • pooblastilo za carinsko zastopanje špediterju;
 • premostitev plačila uvoznih dajatev preko lastne garancije ali garancije špediterja.

Prevoznik

 • pravilno izpolnjen CMR, iz katerega je razvidno, kam je namenjena pošiljka in kdo je končni koristnik.

Špediter

 • dokumentarna kontrola;
 • preverjanje veljavnosti davčne in EORI številke;
 • priprava uvozne dokumentacije;
 • založena sredstva (garancija).

Kontakt:

Carinjenje