CESTNI PREVOZ


Cestni prevoz je veja prometnega transporta ki v podjetju Europacific nudi obširne možnosti za vse uporabnike. Z novimi vozili Euro 5, ki so ekološko prijazna nudimo kakovostne storitve v transportu.

Z organiziranjem delnih in celotnih mednarodnih tovorov, z možnostjo sledenja pošiljk, in veliko izbiro kakovostnih pogodbenih partnerjev, ki omogočijo še širši spekter priložnosti (»od vrat do vrat«), podjetje Europacific nudi samo kakovost. Cestni prevoz in ena izmed njegovih ključnih nalog je ekološka ozaveščenost in varnost. Transport po cesti omogoča prehod skoraj vsepovsod in zato je najpogosteje uporabljen. Špedicije in sama logistika bo omogočila neomejene poslovne priložnosti za naše uporabnike. Dobra logistika je ključ do kakovostnega transporta, poznavanje okolja, in povezanost s trgi bosta izpeljala se kako zahtevne cestne prevoze in upoštevala da bo transport potekal v časovnem okviru, varno in kakovostno in bo blago dospelo iz zahtevane lokacije na lokacijo.

Cestni prevoz zahteva najboljše logistične sisteme za opravljanje kvalitetnih storitev, in doseganje zastavljenih ciljev, ter premagovanja nastalih ovir pri samem transportu.

Desetletje na poti

Europacific group of companies
Established 2003
"A decade on the move"

Kontakt