...

IZJAVA DIREKTORA

2014. nastavili smo optimizirati procese, smanjivati troškove, te se još više usredotočili na osnovnu djelatnost tvrtke Europacific i na taj način izbacili iz našeg portfelja vlasničke udjele u tvrtkama koje nisu usmjerene na našu ‘osnovnu djelatnost’. 2014. predstavlja našu prekretnicu jer smo sada usmjereniji na naše zaposlenike, olakšavajući na taj način dodatnu obuku (KOC i BB Svetovanje) kroz koju smo ostvarili optimizaciju poslovnih procesa, a sve su to smjernice uključene u naše početne ciljeve te smo sada usmjereniji na osnovnu djelatnost i agresivniji na tržištu gdje želimo kapitalizirati.

Naš rad je usmjeren na naše klijente i partnere kojima želimo pružiti sveobuhvatna logistička rješenja za njihovo poslovanje. Strategija temeljena na klijentu omogućila nam je reorganizaciju iznutra i raznolikost u područjima koja su nam zanimljiva na duge staze što će biti osnova našeg sadašnjeg i budućeg rasta poslovanja. Takav put zahtijeva velika financijska ulaganja i dodatne rizike.

Sve naše aktivnosti podržava grupa mladih, visokoobrazovanih i kvalificiranih pojedinaca koji imaju puno radnog iskustva svaki u svom polju. Jedan od uvjeta za rad u našoj tvrtki je visoko obrazovanje. Veliki dio naših prihoda usmjeravamo u razvoj vlastitih specijaliziranih logističkih aplikacija koje podržavaju naše operativno i strateško usmjerenje.

U našem radu smo u potpunosti svjesni značajnih kulturnih razlika između nas i naših globalnih poslovnih partnera. Jedna od važnih prednosti koje nudimo našim najboljim partnerima u Aziji je dostupnost i odaziv 24 sata na dan. U naš poslovni model stalno uvodimo novine, tako da smo, unatoč svojoj maloj veličini, važan partner znatno većim klijentima.

U posljednjih godinu dana formirali smo procesni plan naše organizacije koji podržava navedene strategije o modelu plavog oceana. U svim područjima našeg rada uključili smo upravljačke alate i instrumente kao što su 7S, BPM, TQM, BSC, CRM, EVA, KRAFT, TRUST, kako bi se osigurala učinkovita provedba i ostvarenje strateških ciljeva. Oni su navedene u našem strateškom dokumentu – Strateški plan za održivi rast uz provedbu ciljeva.

Naša strategija i organizacija za podršku osigurali su u posljednjih nekoliko godina stalni rast našeg prihoda na održiv i kontroliran način.

Biramo samo najbolje kupce i dobavljače s kojima gradimo čvrste odnose temeljene na međusobnom povjerenju. Među našim partnerima su prije svega tvrtke koje slijede sličnu poslovnu filozofiju te s kojima možemo prihvatiti izazove i učiti jedni od drugih. U našim odnosima s globalnim pružateljima usluga usredotočeni smo na Aziju gdje, od svih slovenskih tvrtki, imamo najdužu tradiciju i bogate osobne veze.

Ključna pogonska snaga našeg uspjeha je znanje svih naših zaposlenika i strategija koja potječe od želja naših klijenata. Uz našu misiju stvaranja trendova u logističkim rješenjima, želimo se još više približiti potrebama naših partnera. Naša vizija je postati vodeći pružatelj logističkih rješenja temeljenih na znanju u regiji.

Samo zdravim razumom, razvojem i stalnim ulaganjima ostvarit ćemo sve naše ciljeve i ciljeve naših partnera.