...

UVJETI I ODREDBE (PDF, SLO)

UVJETI I ODREDBE (HR)

  • Pregledavanjem i ili korištenjem ove Europacific web stranice, izjavljujete da ste pročitali, razumjeli i složili se da pristajete na ove uvjete i odredbe. Ako se ne slažete s ovim uvjetima i odredbama, nemojte koristiti ove stranice.

  • Ovdje navedeni određeni uvjeti i odredbe mogu se primijeniti na određene značajke i usluge koje ova web stranica može ponuditi i koje mogu postati operativne u budućnosti.

  • Informacije koje ste dobili putem ove web stranica ne ažuriraju se stalno, već u pravilnim razmacima. Prema tome, sve informacije koje ste dobili putem ove stranice odnosit će se na datum i vrijeme kada je stranica bila zadnji put ažurirana, a ne na datum i vrijeme kada ste ih dobili. Europacific nije odgovoran ni za kakav gubitak koji možete pretrpjeti oslanjajući se na, ili djelujući na temelju takvih informacija.Europacific može čuvati svoju evidenciju o transakcijama u bilo kojem obliku. U slučaju bilo kakvog spora, evidencija Europacifica obvezujuća je kao konačni dokaz transakcija provedenih preko ove stranice u nedostatku jasnih dokaza da je ista pogrešna ili nepotpuna.

  • Svaki zahtjev za bilo koju uslugu koja se nudi putem ove web stranice obvezujući je za vas čim i kad Europacific zaprimi takav zahtjev. Ako je neki zahtjev za uslugu takav da ne može imati učinka ukoliko nije popraćeni traženom dokumentacijom s vaše strane, Europacific nije dužan postupiti po zahtjevu dok ne dobije takvu dokumentaciju od vas.

  • Vi morate osigurati da se ova web stranica ili bilo koja povezana usluga ne koristi u bilo koju nezakonitu, neprikladnu ili neovlaštenu svrhu.

  • Vi morate poduzeti sve potrebne mjere opreza kako bi se spriječilo neovlašteno i nezakonito korištenje ove internetske stranice i neovlašten pristup Vašem računu kojeg pruža ova web stranica. Europacific će poduzeti svu komercijalno razumnu brigu kako bi se jamčila sigurnost i spriječio neovlašteni pristup na web stranicu pomoću komercijalno razumne tehnologije dostupne Europacificu u Sloveniji.