CARINJENJE


Europacific vam nudi celovite rešitve na področju posredovanja carinske dokumentacije. Za vas pripravimo dokumentacijo za potrebe uvoznega in izvoznega carinjenja ali potrebe tranzita blaga. Svoje poslovne partnerje ažurno obveščamo o novostih s področja carinske in davčne zakonodaje.

Nudimo vam strokovno pomoč pri:

 • carinskem posredovanju pri izvajanju carinskih postopkov (uvoz, izvoz, tranzit)
 • carinskem svetovanju;
 • carinskih pregledih;
 • veterinarskih, sanitarno – tržnih pregledih;
 • posrednem in neposrednem zastopanju pri carinskih postopkih (postopek 40, postopek 42);

Uvozno carinjenje - Carinski postopek 40

Uvozno carinjenje blaga po postopku 40 pomeni sprostitev blaga v prost promet za domačo uporabo ob plačilu carinskih dajatev, DDV-ja in drugih dajatev (antidumpingške dajatve, kmetijske dajatve, trošarine, DMV).

V kolikor se pošiljka uvozno carini na ozemlju države, v katero je namenjena, se ob sprostitvi v prost promet morajo plačati vse dajatve, da bi uvoznik lahko prosto razpolagal z blagom.

V primeru, da imajo pošiljke preferencialno poreklo, se lahko ocarinijo po znižani stopnji – stopnji prosto. To pomeni, da ni potrebno plačati carinskih dajatev, ampak se ob uvozu poravna samo DDV. Preferencialno poreklo se lahko dokazuje na različne načine:

 • z obrazcem EUR.1,
 • z izjavo izvoznika na fakturi ali
 • z izjavo pooblaščenega izvoznika na fakturi.

Prednosti carinskega postopka 40

 • po končanem postopku carinjena uvoznik prosto razpolaga z blagom;
 • možnost carinjenja na podlagi poenostavitev (HU);
 • možnost koriščenja uvozne garancije našega podjetja.

Slabosti carinskega postopka 40

 • zagotovitev razpoložljivih likvidnih sredstev za financiranje carinskih dajatev in DDV-ja.

Obveznosti udeležencev

Uvoznik

 • veljavni EORI in davčna številka;
 • pooblastilo za carinsko zastopanje špediterju;
 • premostitev plačila uvoznih dajatev preko lastne garancije ali garancije špediterja.

Prevoznik

 • pravilno izpolnjen CMR, iz katerega je razvidno, kam je namenjena pošiljka in kdo je končni koristnik.

Špediter

 • dokumentarna kontrola;
 • preverjanje veljavnosti davčne in EORI številke;
 • priprava uvozne dokumentacije;
 • založena sredstva (garancija).

Uvozno carinjenje - Carinski postopek 42

Za blago, ki je uvoženo in sproščeno v prost promet v državi članici, se DDV plača v tej državi članici. V primeru, da je ob uvozu že gotovo, da je uvoženo blago namenjeno v drugo državo članico, se DDV plača/obračuna v končni namembni državi članici. Gre za oprostitev plačila DDV-ja ob uvozu na podlagi tega, da uvozu sledi davkov oproščena dobava znotraj Evropske skupnosti ali prenos blaga v drugo državo članico.

Ta postopek je znan pod imenom „carinski postopek 42“. Uvoznik blaga mora v takšnih primerih v polje 37 enotne upravne listine vpisati šifro, ki se začne z 42. To pomeni, da gre pri uvozu za „hkratni vnos v domačo porabo in sprostitev v prosti promet za blago, ki je oproščeno DDV-ja v okviru davčne dobave v drugo državo članico“.

Postopek 42 se dovoli, če so v deklaraciji navedeni:

 • slovenska identifikacijska številka za DDV prejemnika iz polja 8 EUL (ki se navede pod šifro Y040) ali njegovega davčnega zastopnika (ki se navede pod šifro Y042);
 • identifikacijska številka za DDV prejemnika blaga iz druge države članice (ki se navede pod šifro Y041);
 • dokaz, da bo blago zapustilo območje Republike Slovenije in bo šlo v drugo državo članico (prevozna listina ali izjava o odpremi blaga v drugo državo članico).

Postopek je razmeroma enostaven za vlagatelja, ki carinskim organom države članice uvoza predloži standardno uvozno enotno upravno listino in v polju 37 navede šifro carinskega postopka 42. Ob uvozu mora biti torej že gotovo, da je blago namenjeno za prevoz iz države članice uvoza v drugo državo članico. Razvidno mora biti iz dokumentov, ki spremljajo pošiljko (uvozne fakture in transportnega dokumenta).

Prednosti carinskega postopka 42

 • oprostitev plačila DDV-ja; ob vstopu v EU se poravnajo samo morebitne carinske dajatve.
 • vpliv na denarni tok uvoznika: uvoznik ob uvozu potrebuje likvidna sredstva zgolj za poravnanje morebitnih carinskih dajatev, ne pa tudi likvidnih sredstev za poravnanje DDV-ja.
 • možnost izvedbe carinskega postopka na podlagi poenostavitev (HU).

Obveznosti udeležencev

Uvoznik

 • veljavna EORI številka in ID za DDV;
 • pooblastilo za carinsko in davčno zastopanje špediterju;
 • posredovanje dodatne dokumentacije na zahtevo špediterja;
 • ob uvozu mora zahtevati carinjenje po postopku 42;
 • iz uvozne fakture mora biti razvidno, kam je namenjena pošiljka in kdo je končni koristnik;
 • iz CMR dokumenta mora biti razvidno, kam je namenjena pošiljka in kdo je končni koristnik - izpolnjeno polje 2 in 3;
 • samoobdavčitev v svoji državi.

Prevoznik

 • pravilno izpolnjen CMR, iz katerega je razvidno, kam je namenjena pošiljka in kdo je končni koristnik;
 • pošiljke ne sme pretovoriti ali iztovoriti med potjo, mora se dostaviti v drugo državo članico;
 • vrniti špediterju CMR s potrdilom prevzema končnega koristnika.

Špediter

  preveri, ali je iz spremljajočih dokumentov razvidno, da se pošiljka dobavlja v drugo državo članico - dokumentarna kontrola; preveri veljavnost davčne in EORI številke; pripravi uvozno dokumentacijo, zahteva postopek 42 ter oprostitev plačila DDV-ja; enkrat mesečno odda rekapitulacijsko poročilo davčnim organom.

Izvozno carinjenje

Izvozno carinjenje blaga pomeni odpremo blaga iz območja Evropske skupnosti v tretje države. Omogoča, da skupnostno blago zapusti Evropsko skupnost. Izvoz zajema uporabo izstopnih formalnosti vključno z ukrepi trgovinske politike, po potrebi pa tudi izvoznih dajatev.

Carinjenje se vrši za kateregakoli izvoznika iz celotne EU in ni omejeno s krajevno pristojnostjo.

V primeru, da imajo pošiljke preferencialno poreklo, se ob izvozu izda obrazec EUR.1, kar prejemnikom omogoča carinjenje po znižani stopnji.

Prednosti izvoznega carinskega postopka

 • postopek se izjava na izstopni točki iz EU;

Obveznosti udeležencev

Izvoznik

 • veljavni EORI in davčna številka;
 • pooblastilo za carinsko zastopanje špediterju;
 • po potrebi pooblastilo za izstavitev EUR.1.

Prevoznik

 • pravilno izpolnjen CMR, iz katerega je razvidno, kdo je pošiljatelj in kam je namenjena pošiljka.

Špediter

 • dokumentarna kontrola;
 • preverjanje veljavnost davčne in EORI številke;
 • priprava izvozne dokumentacije.
 • najava v carinski sistem (ECS) na izhodni točki

Tranzitni postopek

Tranzitni postopek je carinski postopek, ki omogoča, da se blago prepelje med dvema na carinskem območju ležečima krajema ali med več v tranzitni postopek udeleženimi državami, ne da bi bilo treba za blago plačati uvozne dajatve. Omogoča dobavo blaga pod carinskim nadzorom do namembne carinarnice, kjer se preda v naslednjo carinsko uporabo (sprostitev v prost promet, pasivno oplemenitenje, aktivno oplemenitenje, carinsko skladiščenje). Tranzitni dokument se izdela na vstopu v Evropsko skupnost.

Za tranzitni postopek potrebujemo carinsko fakturo, CMR dokument in ostale spremljajoče dokumente (veterinarski certifikat, fitosanitarno spričevalo, varnostna listina).

Obveznosti udeležencev

Prevoznik

 • pravilno izpolnjen CMR, iz katerega je razvidno, kdo je pošiljatelj in kam je namenjena pošiljka;
 • carinska faktura za blago;
 • ostali spremljajoči dokumenti (veterinarski certifikat, fitosanitarno spričevalo, varnostna listina).

Špediter

 • dokumentarna kontrola;
 • priprava tranzitnega dokumenta;
 • vloge za pregled (veterinarski, fitosanitarni, zdravstveni).

Europacific je v letu 2013 postal deliničar ZOLL POOL HAFEN HAMBURG AG, kar omogoča koriščenje tranzitne garancije v višini 33,3 mio eur.

http://www.zoll-pool.de/index.php/home.html

Kontakt:

Ga. Ana Dezjot
// CARINJENJE

Telefon: +386 (0)5 6626 386
FAX: +386 (0)5 6626 384
E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. URL: www.europacific.com
Skype: epac.dezjot

Desetletje na poti

Europacific group of companies
Established 2003
"A decade on the move"

Kontakt