...

Nagovor direktorja družbe

V letu 2020 smo nadaljevali z optimizacijo procesov, stroške minimalizirali in se še bolj osredotočili na osnovno dejavnost Europacific-a. Investirali smo v enote v Aziji in Srbiji, ki bodo v bodoče prispevale k večjem izplenu logističnih storitev v našem teritoriju. Leto 2020 je bilo za nas prelomno. Sedaj smo bolj osredotočeni na naše zaposlene, ki smo jim omogočili dodatna izobraževanja, s katerimi smo dosegli optimizacijo poslovnih procesov; te smernice so skladne z našimi prvotnimi cilji, zato smo bolj osredotočeni na osnovno dejavnost in agresivneje nastopamo na trgu, kar želimo izkoristiti.

Naše delovanje je usmerjeno k  odjemalcem, partnerjem , ki jim želimo ponuditi celovite logistične rešitve za njihovo poslovanje. Strategija, zastavljena na potrebah odjemalca,  nam je omogočila, da smo se v letošnjem letu notranje reorganizirali in diverzificirali na področja, ki so za nas dolgoročno zanimiva in bodo osnova za našo sedanjo in prihodnjo rast poslovanja. Ubrana pot je zahtevala velika finančna vlaganja in prevzemanje dodatnih tveganj.

Vse naše aktivnosti podpiramo s skupino mladih visoko izobraženih in usposobljenih posameznikov, ki imajo vsak na svojem področju že veliko »kilometrino«. Pogoj za delo v našem podjetju je najmanj visokošolska izobrazba. Velik del prihodkov usmerjamo v razvoj lastnih specialnih logističnih aplikacij, ki podpirajo naše operativno in strateško usmeritev.

Pri poslovanju se še kako zavedamo pomembnih kulturnih razlik med nami in našimi globalnimi poslovnimi partnerji. Ena izmed pomembnih prednosti, ki jo nudimo našim najboljšim partnerjem iz Azije je, 24/7 dostopnost in odzivnost. Naš poslovni model nenehno razvijamo, zato smo kljub naši majhnosti pomemben partner tudi veliko večjim naročnikom.

V zadnjem letu smo zgradili procesno zasnovo naše organizacije, ki podpira začrtano strategijo na modelu Sinjega oceana. V vsa področja našega delovanja uvrščamo upravljalna orodja in inštrumente kot so 7S, BPM, TQM, BSC, CRM, EVA ,KRAFT, TRUST, ki zagotavljajo učinkovito izvedbo in doseganje strateških ciljev. Ti so zapisani v našem strateškem dokumentu SpVr – Strateškem planu vzdržne rasti z izvedbenimi cilji.

Naša strategija in podporna organizacija zagotavljata, da zadnja leta nenehno povišujemo rast naših prihodkov na vzdržen in kontroliran način.

Izbiramo samo poslovno najpametnejše kupce in dobavitelje in z njimi gradimo trdne odnose, osnovane na medsebojnem zaupanju. Med našimi partnerji so predvsem podjetja, ki sledijo podobni filozofiji poslovanja in s katerimi skupaj rešujemo izzive ter se učimo drug od drugega. Pri našem poslovanju z globalnimi ponudniki smo usmerjeni na azijsko področje kjer imamo izmed slovenskih podjetij najdaljšo tradicijo in bogate osebne veze.

Ključno gonilo našega uspeha je znanje vseh naših sodelavcev in strategija, ki izhaja iz želja naših kupcev. Naše poslanstvo je soustvarjanje trendov v logističnih rešitvah,zato si želimo še bolj približati željam naših partnerjev. Naša vizija je postati vodilni ponudnik na znanju temelječih logističnih rešitev v regiji.

Samo z zdravo pametjo, razvojem in stalnim vlaganjem bomo dosegli vse naše cilje in cilje naših partnerjev.