Natisni

Sporočilo poslovnim partnerjem

on .

Spoštovani poslovni partner! Zavedamo se, da vam napoved stavke enega od sindikatov v koprskem pristanišču povzroča težave in sproža vprašanja, ali bomo v Luki Koper v prihodnjih dneh sposobni zadovoljiti vaše potrebe. Pogajanja med upravo in sindikatom so v polnem teku, zato vam v tem trenutku še ne moremo ponuditi nobenega dokončnega odgovora. Ko bosta pogajalski strani dosegli kakršno koli odločitev, vas bomo nemudoma obvestili. V skladu s slovensko zakonodajo o stavkah so delavci dolžni izvajati dela, nujna za zagotavljanje varnosti človeških življenj in preprečevanje oškodovanja lastnine, kar vključuje tudi oškodovanje tovora. V tem pogledu so dolžni natovarjati in raztovarjati pokvarljivo blago, živino, nevaren tovor ipd. Prav tako morajo tovor natovarjati in raztovarjati v primeru, če bi prekinitve v delovnih procesih naših strank lahko povzročile nepopravljivo škodo. V primeru stavke bo obseg aktivnosti na terminalih v koprskem pristanišču do določene mere vplival na celotni pretovor. Zato smo vam na voljo za kakršna koli vprašanja ali pomisleke. Z vsako težavo se bomo spopadli posamično, da bi čim bolj zmanjšali morebitne posledice. Prepričani smo, da bo na koncu zmagala zdrava pamet. Lep pozdrav, Uprava družbe

Desetletje na poti

Europacific group of companies
Established 2003
"A decade on the move"

Kontakt