...

Predstavitev Aktivnosti podjetja

Europacific je sodobno mednarodno logistično podjetje s tradicijo v organiziranju cestnega pomorskega in zračnega prevoza z visoko kvalificiranim osebjem.

Konkurenčne prednosti, ki jih premoremo, so priznana sodelovanja z Luke Koper in pooblastilo le-te, uspešni poslovni odnosi z nekaterimi slovenskimi železniškimi prevozniki in uglednimi pomorskimi agencijami s predstavništvi v Sloveniji.

Tako imamo zagotovljenih veliko poslovnih ponudb na območju Slovenije, Romunije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Črne gore, Makedonije, Avstrije, Madžarske, Ukrajine, Češke, Slovaške in drugih. Ta predel za ladijske prevoze aktivno uporablja Luko Koper in posledično tudi naše podjetje.

Naša strategija je zanesljivo, fleksibilno in dinamično logistično podjetje, ki povezuje zainteresiranega z modernimi ladijskimi, železniškimi, cestnimi in letalskimi prevozniki.

Uporabljamo lasten, obsežen informacijski sistem s čistimi smernicami v vseh možnih položajih po naročilu organizacije celotnega logističnega postopka in rešitve od pošiljatelja do prejemnika.

Naše delovanje je usmerjeno v naše odjemalce, partnerje, katerim ponujamo celovite logistične rešitve. Na potrebah odjemalca zastavljena strategija nam je omogočila, da smo se notranje reorganizirali in diverzificirali na področja, ki so za nas dolgoročno zanimiva in bodo osnova za našo sedanjo in prihodnjo rast poslovanja. Za tovrstno pot so bila potrebna velika finančna vlaganja in prevzemanje dodatnih tveganj.

Pri našem poslovanju se še kako zavedamo pomembnih kulturnih razlik med nami in našimi globalnimi poslovnimi partnerji. Ena izmed pomembnih prednosti, ki jo nudimo našim najboljšim partnerjem iz Azije je 24/7 dostopnost in odzivnost. Naš poslovni model nenehno izboljšujemo, zato smo kljub naši majhnosti pomemben partner tudi veliko večjim naročnikom.

Svojo razvojno usmerjenost smo opredeli skozi izhodišča in gledanje v prihodnost ter okrepitev položaja na trgu kdo, kako in zakaj si to želimo postati.

KDO

 • pomemben ponudnik logističnih rešitev za blago na transportni poti iz Azije na trge EU, preko severno jadranskih pristanišč

KAKO

 • z razširitvijo naše mednarodne mreže ter okrepitvijo prisotnosti tudi na trgih srednje in vzhodne EU, ker so naši kupci
 • z okrepitvijo partnerstva s Azijskim tržiščem
 • prilagodljiv pristop glede na potrebe strank (s ponudbo celovite podpore/rešitve)

ZAKAJ

 • ker strankam omogočimo, da logistika za odjemalce postane poenostavljena. (in order to allow YOUR logistics to be Simplified)

Predstavitev Aktivnosti podjetja

Dolgoročni razvoj družbe Europacific temelji na poslovni viziji »Postati ključni logistični ponudnik za blago iz daljnega vzhoda namenjeno evropskemu tržišču«.

Poslanstvo Europacific je zadovoljevanje potreb po logističnih storitvah in zagotavljanje optimalnega delovanja oskrbovalnih verig v popolno zadovoljstvo zaposlenih in drugih deležnikov.

Strategija je usmerjena k ustvarjanju naslednjih vrednot:

 • Strokoven odnos do kupcev – Naše dejavnosti so usmerjene v vrhunsko zadovoljevanje potreb po logističnih storitvah slehernega kupca in temeljijo na sodobnem logističnem znanju.
 • Prilagodljivost in prožnost – Naše storitve so hitre in prirejene željam kupcev. Dosegamo jih z iznajdljivim poslovanjem in organiziranostjo.
 • Odgovornost – Odlikuje nas visoka odgovornost do sprejetih obveznosti in dogovorov ter do družbenega in naravnega okolja.
 • Timsko delo in spoštljiv odnos do sodelavcev – Kakovost naših storitev je plod dela posameznikov in odličnih strokovnih skupin. Upoštevamo različna znanja, izkušnje in poglede sodelavcev.

Konkurenčne prednosti, ki jih premoremo je sodelovanje z Luko Koper in prejem pooblastil, uspešni poslovni odnosi z nekaterimi slovenskimi železniškimi prevozniki in uglednimi mednarodnimi pomorskimi agencijami, katera imajo predstavništva v Sloveniji.

VREDNOTE PODJETJA IN ODNOS DO ZAPOSLENIH

Vrednote na katerih temeljijo odnosi med zaposlenimi so poštenost, zaupnost, nepristranskost, skladnost, odgovornost ter transparentost.

 • Poštenost – Pri doseganju ciljev družbe je pomembno povezovanje in delo z ljudmi, na katere se lahko zanesemo. Zahtevamo pošteno obnašanje in odprt odnos vseh, ki so v proces vključeni. Spoštujemo pravila poslovne etike ter sklenjene dogovore.
 • Zaupnost – Skrivnosti družbe in poslovne skrivnosti obravnavamo zaupno. Zaposleni uporabljamo informacije le za opravljanje delovnih nalog.
 • Nepristranskost – Zaposleni se izogibamo kakršnikoli obliki diskriminacije, ki bi temeljila na starosti, rasi, etični pripadnosti, nacionalnosti, jeziku, veroizpovedi, političnem ali sindikalnem prepričanju, spolu, spolni usmerjenosti in zdravju.
 • Skladnost – V družbi delujemo skladno z veljavno zakonodajo, smernicami, internimi pravili, sprejetimi akti, standardi, etičnim kodeksom in vrednotami Europacific.
 • Odgovornost – Izpolnimo svoje obveznosti in prevzemamo odgovornosti za svoje ravnanje do ostalih zaposlenih, delničarjev, kupcev, dobaviteljev, naravnega in družbenega okolja.

Osebna izkaznica podjetja

Polno ime: Europacific d.o.o

Naslov: Ankaranska cesta 5, 6000 Koper

Matična številka: 1853791

Davčna številka: SI 74158660

TRR A Banka: SI 56 0510 0801 1702 266

TRR Banka Intesa SanPaolo: SI56 1010 0003 8812 3

Registrirano: Okrožno sodišče v Kopru, št. vložka 10661800

Znesek osnovnega kapitala: 132.374,62 EUR