...

Politika zasebnosti

Družbe iz skupine EUROPACIFIC (Europacific, logistika d.o.o., Europacific transport d.o.o. in Europacific agent d.o.o., v nadaljevanju: upravljavci) pri svojem poslovanju pridobivajo in obdelujejo osebne podatke posameznikov. Z namenom, da vam zagotovimo temeljne informacije o obdelavi osebnih podatkov, smo pripravili to Politiko zasebnosti.
Politika vsebuje več ločenih vsebinskih sklopov informacij, kot jih predvideva Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: GDPR), ki so razdeljeni glede na  namen, za katerega se osebni podatki posameznikov obdelujejo.

Upravljavec obdeluje osebne podatke, ki jih pridobi od vas, ko:

– uporabljajte spletno stran www.europacific.si,
– se prijavite na e-novičke,
– stopite v stik z nami preko kontaktnega obrazca ali
– pri nas naročite logistično storitev.

OBISK SPLETNE STRANI

Te informacije o obdelavi osebnih podatkov so namenjene posameznikom, ki obiščejo spletno stran www.europacific.si.

Upravljavec

Upravljavec vaših osebnih podatkov je družba:
Europacific Logistika d.o.o.
Ankaranska cesta 5, 6000 Koper
p .: +386 5 6626 380
f .: +386 5 6626 384
e .: info@europacific.com

Namen obdelave in vrste osebnih podatkov

Upravljavec obdeluje vaše osebne podatke ob obisku spletne strani www.europacific.si z namenom, da spremlja in zagotavlja delovanje ter varnost uporabe spletne strani.

Ob obisku spletne strani se izvede obdelavo podatkov:

– o času dostopa na spletno stran,

– vašem IP naslovu in

– naslovu spletne strani.

Za obisk spletne strani je obdelava navedenih osebnih podatkov nujna, saj predstavljajo t.i. nujne piškotke, o katerih si lahko več preberete v Politiki piškotkov.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Ta obdelava se izvaja na podlagi lastnega zakonitega interesa upravljavca (f.
točka 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR)).

Obrazložitev zakonitih interesov

Upravljavec lahko obdeluje osebne podatke posameznika, ki uporablja spletno
stran zaradi:

a.) Zagotavljanja informacijske varnosti in delovanja informacijskih sistemov

Upravljavec izvaja obdelavo osebnih podatkov za zagotavljanje informacijske varnosti in delovanja informacijskih sistemov, varnosti omrežja in informacij, preprečevanja nepooblaščenega dostopa do informacijskih sistemov upravljavca ter odzivanja na računalniške varnostne grožnje in incidente. V ta namen upravljavec prav tako izvaja tehnično vzdrževanje spletnih strani in storitev. Ti ukrepi in obdelave se nanašajo na osebne podatke strank ali tretjih oseb (npr. na obiskovalce spletne strani).

b.) Za preprečevanje in ugotavljanje  zlorab in ravnanj, ki bi lahko imeli znake
kaznivih ravnanj

Upravljavec lahko v primeru suma zlorab oziroma kaznivih ravnanj v primernem in sorazmernem obsegu obdeluje podatke o uporabnikih spletnih strani in spletnih storitev za namen identifikacije in preprečevanja morebitnih prevar ali zlorab (t.i. black list) ter lahko, če je to primerno, te podatke tudi posreduje pristojnim organom.
Kategorije uporabnikov osebnih podatkov
Upravljavec lahko podatke posameznika, ki obišče spletno stran, posreduje naslednjim osebam:

– zunanji izvajalec IT storitev (delovanje spletne strani),

– državnim organom na njihovo zahtevo ali primeru sumov kaznivih ravnanj;

Obdobje hrambe osebnih podatkov
Pri hrambi podatkov o aktivnosti na spletni strani (IP naslov) bo obdelava in hramba  trajala zgolj za čas, ki je opredeljen v politiki Piškotkov, razen v kolikor gre za incidente in kršitve.  Podatki, ki so bili zbrani ob ugotovljeni zlorabi se lahko hranijo trajno.
Pravice posameznika
Posameznik lahko lahko zahteva dostop do osebnih podatkov. Za uveljavitev pravic nas kontaktirajte na naslov Europacific, logistika, d.o.o., Ankaranska cesta 5, 6000 Koper, t.: +386 5 6626 380, e.: info@europacific.com.
Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu
Upravljavec si prizadeva, da vaše osebne podatke obdeluje zakonito in jih varuje z ustreznimi tehnološkimi in organizacijskimi sredstvi. Če menite, da se vaši osebni podatki pri upravljavcu obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije (naslov: Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

Za več informacij prosimo sledite tudi povezavi do Politike Piškotkov ki je sestavni del te Politike zasebnosti.

NAROČILO STORITEV EUROPACIFIC

Te informacije so namenjene posameznikom, ki naročijo storitve upravljavca, katerega temeljna dejavnost so celovite logistične storitve.
Upravljavec
Upravljavec vaših osebnih podatkov je družba iz skupine EUROPACIFIC, kateri ste podali svoje povpraševanje oziroma s katero ste sklenili pogodbo za izvedbo storitev. Podatki o družbah so dostopni na: https://europacific.si/.
Purpose of processing and type of personal data
Temeljni namen obdelave osebnih podatkov pri izvajanju storitev je sklepanje in izvajanje pogodbe s področja logističnih storitev, ki jo posameznik sklene z upravljavcem.
Podatki, ki jih upravljavec pridobi od posameznika pri izvedbi storitev so:
 • ime in priimek,
 • naslov prebivališča (v kolikor je stranka fizična oseba),
 • naziv in podatki podjetja ter funkcija v podjetju (v kolikor je stranka pravna oseba),
 • elektronski naslov,
 • telefonska številka,
 • vsebina pogodbe (podatki o blagu, naslov za prevzem in dostavo blaga, znesek kupnine),
 • drugi podatki, ki jih posameznik pri sklepanju pogodbe posreduje upravljavcu in so potrebni za pripravo ponudbe ali izvršitev pogodbe.
Navedene osebne podatke pridobimo neposredno od posameznika. Zagotovitev zgoraj navedenih podatkov je posameznikova pogodbena obveznost. Zagotovitev podatkov je nujna za izvedbo storitve. V kolikor podatkov posameznik ne zagotovi, pogodbe za prevoz blaga z družbo iz skupine EUROPACIFIC ne bo mogel skleniti.
Osebni podatki se bodo uporabili za kontaktiranje posameznika– poziv za dodatne informacije, usklajevanje naročila, za prevzem ter dostavo blaga in drugo komunikacijo v zvezi z naročilom storitve.
Zaradi izvedbe pogodbe upravljavec lahko svojem partnerskemu podjetju zaupa ime, priimek, naslov in telefonsko številko posameznika oziroma firmo podjetja naročnika.
Upravljavec podatek o elektronskem in fizičnem naslovu posameznika, ki ga je pridobil v okviru izvedbe svojih storitev, lahko uporabi tudi za namen izvedbe neposrednega trženja svojih produktov.
Osebni podatki posameznika se prav tako lahko obdelajo za namen preprečevanja in ugotavljanja zlorab in ravnanj, ki bi lahko imeli znake kaznivih ravnanj in sicer v obsegu, ki je potreben za dosego teh ciljev.
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov pri izvedbi logističnih storitev EUROPACIFIC je izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki ali izvajanje aktivnost na zahtevo posameznika, pred sklenitvijo pogodbe (b. točka 1. odst. 6. člena GDPR).
Osebni podatki posameznika, ki naroči storitve EUROPACIFIC se prav tako lahko obdelujejo na podlagi zakonitih interesov, za uveljavljanje katerih si prizadeva upravljavec na podlagi točke (f) člena 6(1) GDPR oziroma na podlagi 2. odstavka 158. člena ZEKom-1 in so obrazloženi v naslednjem razdelku.
Explanation of legitimate interests
Upravljavec lahko obdeluje osebne podatke posameznika, ki naroči njegove storitve tudi zaradi:
a.) Implementation of direct marketing
Iz razlogov zasledovanja poslovnih ciljev lahko upravljavec izvaja obdelavo osebnih podatkov strank z namenom pošiljanja oglasnih elektronskih sporočil (2. odstavek 158. člena ZEKom-1) ali fizične pošte (zakoniti interes). V tem primeru lahko, v kolikor obstajajo, upravljavec vpogleda v posameznikova pretekla ali nezaključena naročila nakupov in opravi osnovno segmentiranje (npr. vrsta logistične storitve in lokacija), saj bo le na tak način mogoče pripraviti za posameznika relevantno sporočilo (npr. ponujanje novih produktov, pošiljanje kuponov za popust, reklamnih daril, vabil na dogodke ipd.). Tovrstni obdelavi lahko posameznik v vsakem trenutku ugovarja po postopku, ki je opisan v nadaljevanju. EUROPACIFIC je prav tako upravičen pošiljati svoja sporočila in dopise opremljene s trženjskimi vsebinami.
b.) Za namen preprečevanja prevar in zlorab
Upravljavec pri svojem poslovanju vzpostavlja in vodi listo oseb, za katere na podlagi preteklih izkušenj ocenjuje, da sklepanje poslovnih razmerij z njimi ni ustrezno. Gre za stranke, ki so bile osumljene prevar, goljufij ali drugih nezakonitih ravnanj in zlorab.
Ukrepi s katerimi varujemo osebne podatke
Na sedežu upravljavca se hranijo osebni podatki na izstavljenih računih, v programu za fakturiranje in odpremo, odpremnih listinah, e-mailih in e-arhivu. Upravljavec te podatke varuje z zaklepanjem prostorov kjer se hranijo, gesli na računalnikih in programih ter drugimi ukrepi, ki mu jih predpisujejo interni akti in zakonodaja.
Kategorije uporabnikov osebnih podatkov
Upravljavec lahko podatke posameznika, ki naroča njegove storitve, posreduje naslednjim osebam:
 • ponudnik računovodskih storitev,
 • ponudnik storitev elektronske pošte,
 • ponudnik storitev oblačne hrambe arhivske dokumentacije upravljavca,
 • ponudniki drugih IT storitev (tehnično vzdrževanje opreme, neposredno trženje),
 • pogodbeni izvajalci dostavnih ali logističnih storitev,
 • ponudniki storitev plačilnega prometa (izvajanje transakcij),
 • državnim organom v skladu z njihovimi zakonodajnimi pooblastili (npr. FURS);
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo
Podatki o strankah se lahko prenašajo v ZDA in sicer v okviru komunikacije s stranko preko elektronske pošte ponudnika Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington ter oblačne hrambe poslovne dokumentacije preko ponudnika Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle in sicer na podlagi standardnih pogodbenih klavzul, ki sta jih kot dodatek k splošnim pogojem poslovanja sprejela navedena ponudnika spletnih storitev.
Obdobje hrambe osebnih podatkov
Podatki o sklenjenih pogodbah se bodo hranili 10 let od izpolnitve pogodbene obveznosti. V kolikor je to potrebno zaradi vodenja pravnih postopkov, se lahko podatki o strankah hranijo tudi dlje časa. Podatki t.i. black liste se hranijo trajno.

Pravice posameznika

Posameznik lahko uveljavlja pravico do dostopa do osebnih podatkov, pravico do popravka, omejitve obdelave in prenosa podatkov. Pravice lahko uveljavite na način, da upravljavca kontaktirate po navadni ali elektronski pošti, kontaktni podatki družb iz skupine EUROPACIFIC so dostopni na: https://europacific.si/.
Posameznik lahko ugovarja obdelavi za neposredno trženje na podlagi 2. odstavka 158. člena ZEKom-1. Slednje ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na tej podlagi izvajala do podaje ugovora in ne vpliva na obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo na drugih pravnih podlagah. Pravico uveljavite na način, da se od trženjskih sporočil odjavite s sledenjem povezavi v trženjskem elektronskem sporočilu ali nam pišete na elektronski naslov info@europacific.com.
Uresničevanje vaših pravic vam bomo zagotovili v enem mesecu po prejemu zahteve, ta rok pa se lahko pod določenimi pogoji podaljša za dva meseca. V kolikor bomo rok podaljšali, vas bomo o tem in o razlogih za to obvestili v roku enega meseca od podaje zahteve.
Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu
Upravljavec si prizadeva, da vaše osebne podatke obdeluje zakonito in jih varuje z ustreznimi tehnološkimi in organizacijskimi sredstvi. Če menite, da se vaši osebni podatki pri upravljavcu obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije (naslov: Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

KOMUNICIRANJE PREKO SPLETNIH OBRAZCEV

Te informacije o obdelavi osebnih podatkov so namenjene posameznikom, ki nas kontaktirajo z uporabo obrazcev na spletni strani https://europacific.si/. Spletni obrazci za komunikacijo z nami so: klasični kontaktni obrazec, obrazec za pripravo ponudbe ter spletna klepetalnica.
Upravljavec

Upravljavec vaših osebnih podatkov je družba:

Europacific Logistika d.o.o.
Ankaranska cesta 5, 6000 Koper
p.: +386 5 6626 380
f .: +386 5 6626 384
e .: info@europacific.com

Namen obdelave in vrste osebnih podatkov

Upravljavec obdeluje osebne podatke, ki ste jih navedli na spletnih obrazcih za kontaktiranje na: https://europacific.si/, z namenom, da vam zagotovi informacije, ki ste jih od nas zahtevali. Podatki, ki jih posameznik vnese pri povpraševanju na tem spletnem mestu so nujno potrebni za podajo zahtevanih podatkov posamezniku.
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov
Ta obdelava se izvaja na podlagi lastnega zakonitega interesa upravljavca (f. točka 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR)).
Obvezni podatki, ki jih posredujete preko klasičnega kontaktnega obrazca so:
 • elektronski naslov,
 • osebni podatki, jih navedete v vsebino vašega sporočila; Podatki, ki jih posredujete preko kontaktnega obrazca »Zahtevaj ponudbo« so:
 • kontaktni podatki (osebno ime, podjetje, dejavnost podjetja, elektronski naslov, telefonska številka ter podatki o tovoru), pri čemer so obvezni podatki označeni z »*«,
 • vsebina vašega sporočila;
V primeru, da nas boste z nami komunicirali preko spletne klepetalnice (t.i. chatbot) se pri tem prav tako obdelujejo podatki o vašem IP naslovu, času komunikacije in vaših akcijah v klepetalnici, lokaciji in posledično izbiri jezika robota ter drugi podatki iz piškotkov. Več o piškotkih spletne klepetalnice ponudnika Drift Inc. si lahko preberete v naši »Politiki piškotkov«. Vsebina, ki nam jo posredujete preko spletne klepetalnice ne vsebujejo nujno osebnih podatkov, priporočljivo pa je, da nam zaradi lažje komunikacije posredujete elektronski naslov in vaše ime.
Upravljavec podatke obdeluje za namen komunikacije, kadar boste takšno željo izrazili. Osebnih podatkov iz kontaktnih obrazcev se ne uporablja v druge namene ter se jih ne razkriva tretjim osebam, razen v kolikor stranka želi pridobiti ponudbo od druge družbe v skupini EUROPACIFIC. V tem primeru lahko upravljavec podatke, ki so potrebni za pripravo ponudbe ali izvršitev pogodbe posreduje drugi družbi iz skupine, pri čemer se uporablja obvestilo o obdelavi osebnih podatkov iz razdelka »Naročilo storitev EUROPACIFIC«.
Kategorije uporabnikov
Pri tehničnih vidikih vzpostavitve, delovanja in varnosti spletne strani upravljavec sodeluje z obdelovalci. Slednji osebne podatke obdelujejo zgolj izjemoma in v omejenem obsegu (npr. naključni vpogled v podatke pri odpravljanju tehničnih težav). Upravljavec ima s ponudniki IT storitev sklenjene ustrezne pogodbe o obdelavi.
Upravljavec na spletni strani uporablja spletno klepetalnico ponudnika Drift.com, Inc., 222 Berkeley Street, Suite 600 Boston, MA 02116, ZDA, ki nastopa v vlogi pogodbenega obdelovalca. Dodatne informacije o obdelavi osebnih podatkov lahko pridobite v ponudnikovih GDPR pojasnilih: https://www.drift.com/gdpr/ ter pojasnilih o varnosti in zasebnosti: https://www.drift.com/security/.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo
Podatki iz spletne komunikacije se lahko prenašajo v ZDA, saj upravljavec uporablja storitve ponudnika elektronske pošte Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington, ZDA, in sicer na podlagi standardnih pogodbenih klavzul, ki jih je kot dodatek k splošnim pogojem poslovanja sprejel ponudnik spletnih storitev.
Obdelovalec Drift Inc. podatke obdeluje preko podobdelovalcev izven EU (seznam na https://www.drift.com/data-processing-addendum/), s katerimi ima urejen pogodbeni odnos z vidika varstva osebnih podatkov.
Obdobje hrambe osebnih podatkov
Upravljavec bo osebne podatke iz kontaktnih obrazcev obdeloval do dosega namena njihove obdelave t.j. zaključka komunikacije s posameznikom. V kolikor komunikacija predstavlja del pogodbe, se hrani v skladu s pojasnili v razdelku »Naročilo storitev EUROPACIFIC«.
Pravice posameznika
Posameznik lahko uveljavlja pravico do dostopa do osebnih podatkov, pravico do popravka, omejitve obdelave, izbrisa ali obdelavi ugovarja. Pravice se lahko uveljavi na način, da nas kontaktirate po pošti na EUROPACIFIC logistika, d.o.o., Ankaranska cesta 5, 6000 Koper ali na info@europacific.com.
Uresničevanje vaših pravic vam bomo zagotovili v enem mesecu po prejemu zahteve, ta rok pa se lahko pod določenimi pogoji podaljša za dva meseca. V kolikor bomo rok podaljšali, vas bomo o tem in o razlogih za to obvestili v roku enega meseca od podaje zahteve.

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Upravljavec si prizadeva, da vaše osebne podatke obdeluje zakonito in jih varuje z ustreznimi tehnološkimi in organizacijskimi sredstvi. Če menite, da se vaši osebni podatki pri upravljavcu obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije (naslov: Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

PRIJAVA NA E-NOVICE

Te informacije o obdelavi osebnih podatkov so namenjene posameznikom, ki se
prijavijo na elektronske novičke EUROPACIFIC preko spletne strani
www.europacific.si.

Upravljavec
Upravljavec vaših osebnih podatkov je družba:

Europacific Logistika d.o.o.
Ankaranska cesta 5, 6000 Koper
p .: +386 5 6626 380
f .: +386 5 6626 384
e .: info@europacific.com

Namen obdelave in vrste osebnih podatkov
Namen obdelave je, da ponudnik prijavljene uporabnike obvešča o novostih in ponudbah iz področja logistike. Informacije se lahko nanašajo tudi na odvisne družbe upravljavca (t.j. Europacific agent d.o.o. in Europacific transport, d.o.o.). Upravljavec poleg vaše IP številke obdeluje zgolj vaš naslov elektronske pošte (e-naslov), ki ga vpišete v spletni obrazec ter datum in čas prijave.
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov
Ta obdelava se izvaja na podlagi podane privolitve posameznika (a. točka 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR)). Ob izpolnjevanju obrazca za prijavo na spletne novice označite, da soglašate, da EUROPACIFIC vaš naslov elektronske pošte uporablja za namene obveščanja o novostih ter da ste seznanjeni s tem, da se lahko iz sistema sporočil kadarkoli izpišete, in sicer tako, da v prejetem elektronskem sporočilu kliknete na označeno povezavo.

Kategorije uporabnikov

Pri tehničnih vidikih vzpostavitve, delovanja in varnosti izvajanja neposrednega trženja upravljavec sodeluje z obdelovalci. Slednji osebne podatke obdelujejo zgolj izjemoma in v omejenem obsegu (npr. naključni vpogled v podatke pri odpravljanju tehničnih težav). Upravljavec ima s ponudniki IT storitev, sklenjeno ustrezno pogodbo o obdelavi.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo
Podatki iz komunikacije po elektronskem naslovu se prenašajo v tretje države, saj upravljavec uporablja storitve ponudnika Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington in sicer na podlagi standardnih pogodbenih klavzul, ki jih je kot dodatek k splošnim pogojem poslovanja sprejel ponudnik spletnih storitev.
Period of retention of personal data
Podatki o vaši elektronski pošti se shranjujejo, dokler se od storitve obveščanja po e-pošti ne odjavite.
Pravice posameznika
Posameznik lahko podano privolitev kadarkoli in brez posledic prekliče. Privolitev se prekliče na način, da se od elektronskih novic odjavi s slednjem povezavi v elektronskem sporočilu. Preklic ne vpliva na obdelavo, ki se je izvajala do preklica kot tudi ne vpliva na obdelavo podatkov na drugi pravni podlagi. Posameznik prav tako lahko uveljavlja pravico do dostopa do osebnih podatkov, pravico do popravka, omejitve obdelave, izbrisa ali prenosa. Te pravice lahko uveljavi na način, da nas kontaktirate po pošti na EUROPACIFIC logistika, d.o.o., Ankaranska cesta 5, 6000 Koper ali na info@europacific.com.
Odjavo od e-novic bomo zabeležili takoj, lahko pa traja nekaj dni, da jo sistem aktivira. Uresničevanje drugih pravic vam bomo zagotovili v enem mesecu po prejemu zahteve, ta rok pa se lahko pod določenimi pogoji podaljša za dva meseca. V kolikor bomo rok podaljšali, vas bomo o tem in o razlogih za to obvestili v roku enega meseca od podaje zahteve.
Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu
Upravljavec si prizadeva, da vaše osebne podatke obdeluje zakonito in jih varuje z ustreznimi tehnološkimi in organizacijskimi sredstvi. Če menite, da se vaši osebni podatki pri upravljavcu obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije (naslov: Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).
EUROPACIFIC d.o.o.
Koper, November 2021