PREVOZ BLAGA


Europacific je podjetje z dobrim poznavanjem intermodalnega transporta. To posebna vrsta prevoza blaga, ki se izvaja, kot pove že samo ime, s pomočjo kombinacije različnih prevoznih sredstev.

Nudimo prevoz blaga po kopnem (cestni promet, železnica), po zraku (zračni promet) in po vodi (pomorski promet). Podjetje specializirano v transportni logistiki omogoča kvaliteten prevoz blaga in s tem mnoge poslovne priložnosti. Poskrbljeno bo za varnost blaga, hitro in točno časovno dostavo, najcenejše možnosti, možnostjo sledenja pošiljke in okolju prijaznimi rešitvami načina prevoza blaga. Za uporabnika naših storitev se poišče najugodnejša možnost.

Z dobro logistiko se nudi strankam hitra in varna dostavo blaga kjerkoli. Usposobljeni zaposleni so ključ dobrega transporta v našem podjetju. Informiranost omogoča poznavanje najboljših povezav in znanje omogoča kvaliteten prevoz blaga.

Desetletje na poti

Europacific group of companies
Established 2003
"A decade on the move"

Kontakt