...

PREHĽAD ČINNOSTI FIRMY

Europacific je moderná medzinárodná logistická spoločnosť s vysoko kvalifikovanými pracovníkmi a tradíciou v organizovaní pozemnej, námornej a leteckej dopravy.
Našou konkurenčnou výhodou je uznávaná spolupráca s prístavom Koper a jeho povolenie, úspešné obchodné vzťahy s niektorými slovinskými železničnými podnikmi a renomované prepravné agentúry s kanceláriami v Slovinsku.

Z tohto dôvodu máme veľa zaistených obchodných ponúk v Slovinsku, Rumunsku, Chorvátsku, Bosne a Hercegovine, Srbsku a Čiernej Hore, Macedónsku, Rakúsku, Maďarsku, Českej Republike, na Slovensku a v ďalších krajinách. Táto oblasť aktívne využíva služby prístavu Koper pre námornú dopravu a následne služby našej spoločnosti.