...

OBCHODNÉ PODMIENKY (PDF, SLO)

[googlepdf url=“http://europacific-si.stackstaging.com/wp-content/uploads/2018/01/splosni-pogoji.pdf“ download=“Prenesi“ ]

OBCHODNÉ PODMIENKY (SK)

  • Pri prezeraní a/alebo používaní webovej stránky Europacific vyhlasujete, že ste si prečítali tieto záväzné obchodné podmienky, a že ste im porozumeli a súhlasíte s nimi. Ak s obchodnými podmienkami nesúhlasíte, prosím, nepoužívajte túto stránku.

  • Niektoré obchodné podmienky uvedené v tomto dokumente sa môžu vzťahovať na určité funkcie a služby, ktoré táto webová stránka ponúka a ktoré môžu byť uvedené do prevádzky v budúcnosti.

  • Informácie uvedené na tejto webovej stránke sa neaktualizujú kontinuálne, ale v pravidelných intervaloch. Z tohto dôvodu má informácia poskytnutá prostredníctvom tejto webovej stránky platnosť k dátumu a času poslednej aktualizácie, a nie k dátumu a času poskytnutia. Europacific nenesie zodpovednosť za akékoľvek straty, ktoré môžete utrpieť spoliehaním sa na takého informácie alebo konaním na základe týchto informácií.

    Europacific môže viesť záznamy o transakciách v akejkoľvek forme, v akej si želá. V prípade akéhokoľvek sporu sú záznamy Europacific záväzné ako nezvratný dôkaz transakcií vykonaných prostredníctvom tejto stránky v neprítomnosti jasného dôkazu, že záznamy Europacific sú nesprávne alebo neúplné.

    Každá žiadosť o akúkoľvek službu, ktorá je ponúkaná prostredníctvom tejto webovej stránky, je pre vás záväzná od momentu prijatia žiadosti zo strany Europacific. V prípade, že žiadosť o službu nemôže byť vykonaná pokiaľ z vašej strany nebude poskytnutá potrebná dokumentácia, Europacific nie je povinná konať, až kým takúto dokumentáciu nedostane.

    Mali by ste zabezpečiť, aby sa tieto webové stránky alebo súvisiace služby nepoužívali na akýkoľvek nezákonný, nesprávny alebo nepovolený účel.

  • Mali by ste prijať všetky potrebné opatrenia na zabránenie neoprávnenému a nezákonnému používaniu tejto webovej stránky a neoprávnenému prístupu k účtu založenému na tejto webovej stránke. Europacific podnikne komerčne primeranú starostlivosť na zaistenie bezpečnosti a zabránenie neoprávnenému prístupu na webovú stránku pomocou komerčne primeranej technológie, ktorá je pre Europacific dostupná v Slovinsku.