...

ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA

Železničná Doprava

Europacific organizuje prepravu tovaru po železnici do všetkých európskych krajín, krajín SNŠ – Spoločenstvo nezávislých štátov, častí Ázie a na Blízky východ, prostredníctvom prenájmu vozňov a kontajnerov. Okrem prepravy v rámci vývozu a dovozu tiež zabezpečujeme dodávky do skladov príjemcu. Ak odosielateľ alebo príjemca nemajú železničnú trať, zabezpečíme dodávku prostredníctvom transportu kamiónom.

ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA