ŠPEDITERSKO POSREDOVANJE


Podjetje Europacific nudi v svoji obširni ponudbi tudi špeditersko posredovanje. Zavedamo se, da je takšno posredovanje ključnega pomena pri vsakem transportu in da ogromno pripomore h kvaliteti same špedicije. Poznavanje in povezanost s tujimi trgi, podjetji in trgovskimi središči nam omogočajo dobro informiranost, kar pa seveda prenesemo na vse uporabnike naših storitev, saj s tem omogočimo dobro kvalitetno poslovanje z našimi strankami in konkurenčnost na trgu.

Europacific vam bo s kakovostnim špediterskim posredovanjem pomagal do vrhuskih rezultatov na področju mednarodnega transporta. Dobro špeditersko posredovanje nudi brezmejne poslovne priložnosti.

Desetletje na poti

Europacific group of companies
Established 2003
"A decade on the move"

Kontakt