...

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA (PDF, SLO)

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA (SLO)

Z brskanjem in / ali uporabo te spletne strani Europacific predstavljate, da ste prebrali, razumeli in se strinjali, da bodo ti pogoji in določila zavezani. Če se ne strinjate s temi pogoji, prosimo, ne uporabite tega spletnega mesta,

Nekateri pogoji, navedeni v tem dokumentu, se lahko nanašajo na določene funkcije ali storitve, ki jih ta spletna stran ponuja in ki lahko postanejo uporabna v prihodnosti.

Informacije, ki jih dobite prek te spletne strani, se ne posodabljajo neprekinjeno, ampak v rednih časovnih presledkih. Zato bodo vse informacije, ki vam jih posredujemo prek te spletne strani, povezane z datumom in časom, ko je bil nazadnje posodobljen in ne kot datum in čas, ko vam je bil dobavljen. Europacific ni odgovoren za kakršnokoli izgubo, ki bi jo lahko utrpeli, če se zanašate na taka informacija ali ukrepate. Europacific lahko vodi evidenco o transakcijah v kakršna koli oblika, ki jo želi. V primeru kakršnega koli spora so evidenca Europacific zavezujoča kot prepričljiva dokazila o transakcijah, izvedenih na tej spletni strani, če ni jasnega dokaza, da so evidence Europacific napačna ali nepopolna. Vsak zahtevek za katero koli storitev, ki je na voljo na tej spletni strani, je zavezujoč za vas, kdaj in kdaj Europacific prejme tako zahtevo. Če je katera koli zahteva za storitev takšna, da je ni mogoče dati razen če mu sledi zahtevana dokumentacija z vaše strani, na zahtevo Europacific ne bo ukrepal, dokler ne prejme takšne dokumentacije od vas. Zagotovite, da bo ta spletna stran ali katera koli povezana storitev se ne uporablja za noben namen, ki je nezakonit, neprimeren ali ki ni dovoljen.

Izvajali boste vse potrebne varnostne ukrepe, da preprečite nepooblaščeno in nezakonito uporabo te spletne strani ter nepooblaščen dostop do svojega računa, ki ga nudi ta spletna stran. Europacific prevzame vso komercialno razumno skrb, da zagotovi varnost in preprečevanje nepooblaščenega dostopa do spletnega mesta s komercialno sprejemljivo tehnologijo, ki je na voljo v Sloveniji na Europacific.