Železniški prevoz

Železniški prevoz

EuroPacific organizira prevoz blaga po železnici v vse evropske države, države CIS – Združenje neodvisnih držav, del Azije ter države bližnjega vzhoda, z najemom vagonov in zabojnikov. Kot dodatek transporta v uvozu in izvozu uredimo tudi dostavo do prejmnikovih skladišč. V primerih ko pošiljatelj ali prejemnik nimata železniškega tira, uredimo dostavo oz. prevzem z organizacijo kamionskih prevozov.

Mi poskrbimo za uporabo globalnih mrežnih središč, ki jih povezujemo s svetovnimi komercialnimi in industrijskimi centri in rezultat tega je celotna logistična rešitev, ki se zdi preprosta pri reševanju kompleksnih zahtev.

Železniški prevozi