...

ZAVAROVANJE

Podjetje Europacific d.o.o., kot celotni logistični posrednik, nudi tudi zavarovanje tovora od skladišča do skladišča.Vaše zavarovanje uredimo z nasim partnerjem ASKO GMBH (URL: http://www.asko24.com) istočasno z drugimi špediterskimi storitvami, kar zmanjšuje Vaše administrativne stroške. Naša prednost v primerjavi z zavarovalnicami je pogajanje, ki omogoča pridobivanje atraktivnih premijskih pogojev najboljših zavarovalnic doma in v tujini. Odškodninski zahtevki imetnikov blaga se rešujejo veliko hitreje, saj pri tovornem zavarovanju ni potrebno dokazovati odgovornosti prevoznika.

Zavarovanje blaga med prevozom, ki ga imenujemo tudi transportno zavarovanje za vsa tveganja, omogoča celovito zavarovalno kritje za prevažano blago od vrat do vrat na osnovi tržne vrednosti blaga. Ravno pri kakovostnem blagu, ki se proizvaja v velikih količinah, je to zavarovalno kritje nujno, saj pošiljatelju v okviru obvezujočih zakonskih določb prevoznega prava v škodnem primeru nastane primanjkljaj med dejansko nastalo škodo in zneskom, za katerega prevoznik ali špediter prevzema odgovornost.

Zavarovanje blaga med prevozom omogoča zaščito pred tovrstnim tveganjem ne le za materialno škodo, temveč omogoča tudi razširjeno kritje za posledično materialno in premoženjsko škodo, ki je potrebno za pravočasno dobavo. Zakonske določbe o prevozniški odgovornosti te okoliščine ne upoštevajo in celo pogodbeno dogovorjene dodatne klavzule večinoma niso v skladu z obvezujočimi zakonskimi določbami. Dolžnost prevoznikov in špediterjev je, da svojim strankam svetujejo v zvezi s sklenitvijo zavarovanja blaga med prevozom, da škodni primer ne bi negativno vplival na njihov odnos s strankami.

Tukaj smo Vam na voljo za zavarovalno kritje na osnovi posameznega povpraševanja z individualnim kritjem.

Kontakt:

ZAVAROVANJE